Yivsiz Av Tüfeği Almak için Gerekli Belgeler

  1. Kaymakamlık Makamı' na Dilekçe
  2. 5 adet Vesikalık Fotoğraf
  3. Sabıka Kaydı ( Adli yada arşiv kaydınız var ise mahkeme kararı. )
  4. Sağlık Raporu ( Bağlı bulunduğunuz sağlık ocağından aile hekiminiz tarafından verilmektedir. )
  5. Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Kağıdı
  6. Parmak İzi
  7. 27 TL Yivsiz Av Tüfeği Harcı Yatırıldığına Dair Dekont ( 5 Yıllık harç bedeli )